หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
4 การทำผ้ามัดย้อม 18 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
5 เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
6 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
7 เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
8 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
9 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
10 การประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 18 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
11 การแปรรูปอาหารทะเล 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
12 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 6 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
13 การทำขนมไทย 18 8 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
14 การประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 18 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
15 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
16 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
17 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
18 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
19 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ