หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างปูกระเบื้อง 18 23 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 ช่างปูกระเบื้อง 18 23 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ