หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การทำขนมไทย 18 8 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 15 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
4 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 13 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
5 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 17 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
6 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 24 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ