หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ