หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาฯ 30 20 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การทำเบเกอรี่ 18 25 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาฯ 30 7 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ