หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 13 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
2 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 24 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ