ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป้นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป้นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 493 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รวมราคากลางในการประมูลครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 53,366 บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

คลิ๊ก!!!  ดาวโหลดเอกสารรายการพัสดุ

 

 

 

ไฟล์แนบ ::ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป้นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ