ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ระเบียบการฝึกเตรียมเข้าทำงานปี 2547.pdf 1,201 KB .pdf 590 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการฝากฝึก(2547).pdf 44 KB .pdf 398 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์วิธีการเตรียมเข้าทำงาน.pdf 974 KB .pdf 381 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์คุ้มครองผรฝ.เตรียม.pdf 2,081 KB .pdf 373 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ