สพร.19 เชียงใหม่ เชิญชวนรับฟัง รายการวิทยุแรงงาน “เมืองไทย บ้านเรา” ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 10.00น.

สพร.19 เชียงใหม่ เชิญชวนรับฟัง รายการวิทยุแรงงาน “เมืองไทย บ้านเรา” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 10.00น. รับฟังสาระดี ๆ มีประโยชน์ ที่พลาดไม่ได้ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) | F.M.93.25 MHz. ทุกวันพุธเวลา 09.00 - 10.00 น
หรือรับฟังผ่าน http://region3.prd.go.th/chiangmai/ 
และ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ ได้ที่ www.facebook.com/chiangmairadiothailand/