ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ