เปิดรับสม้ครเยาวชนร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562