ประกาศเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562