ปี 2562 ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
 
ปี 2562 ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน