รับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค
 
รับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค