สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายบรรพต - เกตุประทุม
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑
นายดิษฐ์ - สาธุกิจชัย
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ