ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

คำสั่ง จำนวนดาวน์โหลด
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 130/2559 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
150
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 129/2559 เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
193
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 1326/2558 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
169
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ