หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟอร์มการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ใบสมัครการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 358 256 29/10/2561 29/10/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับเงินการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน folder แบบฟอร์มขอรับเงินการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 505 436 06/06/2561 06/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 210 158 16/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word แบบฟอร์ม คำร้องขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกูืยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 219 206 27/10/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word2010 แบบคำขอกู้ยืม 1151 1114 29/07/2559 19/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word2010 สัญญากู้ยืม (ผู้ดำเนินการฝึก) 739 725 29/07/2559 29/07/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word2010 สัญญากู้ยืม (ผู้รับการฝึก) 560 550 29/07/2559 29/07/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word2010 สัญญาค้ำประกัน 331 310 29/07/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครวิทยกรภายนอก folder แบบฟอร์มใบสมัครวิทยกรภายนอก 2095 2088 08/03/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม pdf ใบสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน 302 294 09/07/2558 23/04/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม pdf ใบสมัครฝึกอบรม 5058 5049 09/07/2558 08/03/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ฝย.ฝป. folder แบบฟอร์มขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ฝย.ฝป. 5282 5271 09/07/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ