หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายปัญญา
นามสกุล :: ยังประดิษฐ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 26 มีนาคม 2541
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 25 พฤศจิกายน 2542
ย้อนกลับ