หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสงกรานต์
นามสกุล :: เพิ่มฤาชัย
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 8 มกราคม 2561
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): ปัจจุบัน
ย้อนกลับ