หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายวิรัตน์
นามสกุล :: แย้มโชติ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 8 มกราคม 2559
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 17 ธันวาคม 2560
ย้อนกลับ