หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายประเสริฐ
นามสกุล :: ละออประเสริฐสุข
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 7 มกราคม 2559
ย้อนกลับ