หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายศักดิ์ชัย
นามสกุล :: พูลสรรพสิทธิ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 22 กุมภาพันธ์ 2553
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 2 กรกฎาคม 2555
ย้อนกลับ