หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายพจนารถ
นามสกุล :: อรุณสิริศักดิ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 14 พฤษภาคม 2550
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 22 กุมภาพันธ์ 2553
ย้อนกลับ