หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายประเสริฐ
นามสกุล :: ธัญญเจริญ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 1 มีนาคม 2546
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 14 พฤษภาคม 2550
ย้อนกลับ