หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสัมพันธ์
นามสกุล :: อ้นสะอาด
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 30 สิงหาคม 2543
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 1 มีนาคม 2546
ย้อนกลับ