หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: นายสมชาย
นามสกุล :: เทียมสนิท
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 2 ธันวาคม 2542
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 30 สิงหาคม 2543
ย้อนกลับ