ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายปัญญา - ยังประดิษฐ์ 26 มีนาคม 2541 - 25 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายสมชาย - เทียมสนิท 2 ธันวาคม 2542 - 30 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายสัมพันธ์ - อ้นสะอาด 30 สิงหาคม 2543 - 1 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ - ธัญญเจริญ 1 มีนาคม 2546 - 14 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายพจนารถ - อรุณสิริศักดิ์ 14 พฤษภาคม 2550 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายศักดิ์ชัย - พูลสรรพสิทธิ์ 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 2 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายประเสริฐ - ละออประเสริฐสุข 2 กรกฎาคม 2555 - 7 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายวิรัตน์ - แย้มโชติ 8 มกราคม 2559 - 17 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
นายสงกรานต์ - เพิ่มฤาชัย 8 มกราคม 2561 - 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
นายปฐมพงศ์ - ฟักเขียว 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ