ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด
ว้นที่ข่าว : 21/12/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564
ว้นที่ข่าว : 28/10/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 09/04/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 26/09/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 12/09/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ว้นที่ข่าว : 21/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/11/2560
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
ประกกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
ประกวดราคาจ้างงานจ้างพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/11/2560
ประกาศการประกวดราคาจจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ว้นที่ข่าว : 20/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ
ว้นที่ข่าว : 05/10/2559
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาด อาคารและสถานที่ พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีสอบราคา
ว้นที่ข่าว : 29/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ว้นที่ข่าว : 29/09/2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดยสอบราคา
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
รายการที่ 1 - 19 จากทั้งหมด 19 รายการ