ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่2) "ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย"
ว้นที่ข่าว : 10/05/2562
เปิดรับสมัครฝึกอบรม "ฟรี" ไม่มีค่าใช้จ่ายหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 19/10/2561
โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอแหลมสิงห์
ว้นที่ข่าว : 06/06/2561
โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอสอยดาว
ว้นที่ข่าว : 05/06/2561
สนพ.จันทบุรี จัดฝึกอบรมต่อยอดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
ศพจ.จันทบุรี ฝีกอาชีพให้ทหาร
ว้นที่ข่าว : 25/11/2559
ศพจ.จันทบุรี ยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานรองรับค่าจ้าง
ว้นที่ข่าว : 30/06/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง รุ่นที่ 2/2559
ว้นที่ข่าว : 30/03/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูนซีเมนต์
ว้นที่ข่าว : 30/03/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
ว้นที่ข่าว : 30/03/2559
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
ว้นที่ข่าว : 15/03/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2559
ว้นที่ข่าว : 15/10/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการพัฒนาทีมงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร
ว้นที่ข่าว : 24/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีบูรณาการร่วมกับโรงเรียนเทศบาลอำเภอขลุง 2 ให้ความรู้การเจียระนัยพลอยเบื้องต้นแก่นักเรียน
ว้นที่ข่าว : 24/09/2558
จ่าสิบตรีปรีดา ไพรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 31/08/2558
จ่าสิบตรีปรีดา ไพรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 31/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สาขาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 25/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมมือกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมให้กับพลทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
ศพจ.จันทบุรี ฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษ
ว้นที่ข่าว : 29/05/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 24 รายการ