ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงงานบันทึกข้อมูล
ว้นที่ข่าว : 29/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สำหรับจ้างเหมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
ว้นที่ข่าว : 24/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
ว้นที่ข่าว : 08/11/2560
สนพ.จันทบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
การขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/10/2559
ศพจ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2559
ศพจ.จันทบุรีร่วม MOU เพื่อจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2559
สถานประกอบกิจการปลื้มโครงการผลิตภาพแรงงานไทย
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ.จันทบุรี ฝึกอาชีพต้านยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ตรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี ร่วมรายงานผลการดำเนินงานต่อ ศปคร. ผ่านทาง Teleconference
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี สานสัมพันธ์เครือข่ายผ่านกาแฟสัญจร
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าหลาวทอแสงบีชเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความของสถานประกอบกิจการและรับมอบโล่จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
นายอาเดียว โกฎเพชร และคณะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 25/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีบริการคลินิคจักรยาน Fix Bike For Mom เตรียมพร้อมจักรยานก่อนปั่นเพื่อแม่
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 30 รายการ