ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.จันทบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
การขอรับเงินในส่วนที่จ่ายเกินเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/10/2559
ศพจ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2559
ศพจ.จันทบุรีร่วม MOU เพื่อจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2559
สถานประกอบกิจการปลื้มโครงการผลิตภาพแรงงานไทย
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ.จันทบุรี ฝึกอาชีพต้านยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ตรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/05/2559
ศพจ. จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี ร่วมรายงานผลการดำเนินงานต่อ ศปคร. ผ่านทาง Teleconference
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี สานสัมพันธ์เครือข่ายผ่านกาแฟสัญจร
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศพจ.จันทบุรี ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ว้นที่ข่าว : 25/04/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าหลาวทอแสงบีชเข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความของสถานประกอบกิจการและรับมอบโล่จากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
ว้นที่ข่าว : 15/09/2558
นายอาเดียว โกฎเพชร และคณะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 25/08/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีบริการคลินิคจักรยาน Fix Bike For Mom เตรียมพร้อมจักรยานก่อนปั่นเพื่อแม่
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
จ่าสิบตรี ปรีดา ไพรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี คณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
นายเอกชัย เอี่ยมสกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ว้นที่ข่าว : 20/08/2558
ศพจ.จันทบุรี ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน
ว้นที่ข่าว : 29/05/2558
ศพจ.จันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 29/05/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 26 รายการ