ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ขอประกาศร่างขอบเขตของงาน/เอกสารประกวดราคา ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 787,000 บาท เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการ ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ อีเมล์ dsd-chan@hotmail.com  โทรสารหมายเลข 039 609 854 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ