หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > กำหนดการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง กำหนดการจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนพ.จันทบุรี กำหนดจัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
5 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
5 พฤศจิกายน 2561