หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > กำหนดการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง กำหนดการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

สนพ.จันทบุรี กำหนดการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
16 ตุลาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 ตุลาคม 2561