หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศพจ.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2559
 
หัวข้อเรื่อง ศพจ.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2559
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 3  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
22 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 มีนาคม 2559