หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศพจ.จันทบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี รุ่นที่ 2/2559
 
หัวข้อเรื่อง ศพจ.จันทบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี รุ่นที่ 2/2559
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท จันทบุรี โกลบอลฟู้ดส์ จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี รุ่นที่ 2/2559 ให้กับพนักงานในบริษัท ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ บริษัท จันทบุรี โกลบอลฟู้ดส์ จำกัด

ผลผลิต  - การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
กิจกรรม  - ฝึกอบรมฝีมือแรงงงาานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายการ  - ฝีกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
29 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 มีนาคม 2559