หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศพจ.จันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
 
หัวข้อเรื่อง ศพจ.จันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้กับพนักงานในบริษัท ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ผลผลิต  - การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
กิจกรรม  - ฝึกอบรมฝีมือแรงงงาานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายการ  - ฝีกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
23 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มีนาคม 2559