หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศพจ.จันทบุรี กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้สด รุ่นที่ 2/2559
 
หัวข้อเรื่อง ศพจ.จันทบุรี กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้สด รุ่นที่ 2/2559
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้สด ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2559 ณ เทศบบาลตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แผนงาน  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิต  - พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
กิจกรรม  - พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
2 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 เมษายน 2559