หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ. จันทบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ทดสอบ

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จำนวน 35 คน เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ


ว้นที่ข่าว : 26/02/2558