หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ และจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2563

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด


ว้นที่ข่าว : 09/04/2563
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด