หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา

...

ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (ศอญ.จอส.๙๐๔) ได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป ทั้งระบบ IOS และ Android 


ว้นที่ข่าว : 15/05/2562