หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 26

รับรองมาตรฐาน มาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ มาตรา26

...
...
...
...
...
...
...

      วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนพ.จันทบุรี และให้เกียรติมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่คณะผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าหลาวทอแสงบีช  ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติรับรองการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานทำความสะอาดห้องพัก ระดับ 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

     ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า    ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้กำหนดให้มีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดและมอบหมายนโยบายให้   กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพแรงงาน กำลังแรงงาน ให้มีคุณภาพ(Super worker)  ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อมุ่งสู่กำลังแรงงานที่มีคุณภาพ(Super worker) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในจังหวัด และประเทศต่อไป

     คุณนลินพรรณ  อิ่มสระพาง ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าหลาวทอแสงบีช กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และขอบคุณที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณภาพแรงงาน ให้สามารถแข่งขันและยกระดับคุณภาพงานบริการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้มาตรฐานยิ่งขึ้น และขอให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีโครงการดีๆ เกิดขึ้นอีก ซึ่งสถานประการยินดีจะเข้าร่วมต่อไป


ว้นที่ข่าว : 30/01/2562