หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 ระดับภาค

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 
ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย

กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร (Construction and Building Technology)
(1) ปูกระเบื้อง (Wall and Floor Tiling)
(2) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)
(3) ก่ออิฐ (Bricklaying)
(4) ไม้เครื่องเรือน (Cabinetmaking)
(5) ต่อประกอบมุมไม้ (Joinery)
(6) เทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)
กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion)
(7) จัดดอกไม้ (Floristry)
(8) แฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology)
(9) กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)
กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
(10) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Software Solutions for Business)
(11) เว็บดีไซน์ (Web Design and Development)
กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing and Engineering Technology)
(12) เมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม)
(13) เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering CAD)
(14) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CNC Turning)
(15) เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling)
(16) เทคโนโลยีงานเชื่อม (Welding)
(17) อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
(18) หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) (ประเภททีม) 
(19) มาตรวิทยาด้านมิติ (Metrology) (ประเภททีม)
(20) ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation) (ประเภททีม)
กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม (Social and Personal Services)
(21) แต่งผม (Hairdressing)
(22) ประกอบอาหาร (Cooking)
(23) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)
กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics)
(24) เทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology)
(25) สีรถยนต์ (Car Painting)
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2542 – 2547 ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช 2539 – 2547 
3. ต้องไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร แบบ สฐ. 101 พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. กรณีสมัครด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในกรณีไม่ได้สมัครด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 
สำหรับเยาวชนที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 12 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 2643 4988
หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบ
 
 
enlightenedenlightenedค้นหาแนวข้อสอบเก่าของระดับชาติได้ที่นี่ http://www.dsd.go.th/standard/Region/Doc_ShowDetails/7201

ว้นที่ข่าว : 14/12/2561
ไฟล์แนบ ::กรอบและนโยบายหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 ดาวน์โหลด