หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สนพ.จันทบุรี ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดติดต่อได้ที่
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3960 9855
โทรสาร 0 3960 9854


ว้นที่ข่าว : 16/11/2561
ไฟล์แนบ ::ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ใบสมัคร ดาวน์โหลด