หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

แข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9

...
...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 
 
กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 (อาคาร 2 เดิม) อิมแพ็คเมืองทองธานี มีสาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย 
กลุ่มสาขาอาชีพหัตถกรรม (Craft)
1) สาขาสานตะกร้า (Basket Making)  
2) สาขาถักโครเชต์ (Crochet Work)  
3) สาขาเย็บปักถักร้อย (Embroidery)
4) สาขาถักนิตติ้ง (Hand Knitting)
5) สาขาวาดภาพระบายสี (Painting)  
6) สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา (Pottery) 
7) สาขาระบายสีบนผ้าไหม (Silk Painting)
8) สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (Waste Reuse)  
กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
9) สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Design)
10) สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Assembly)  
11) สาขาออกแบบเว็บเพจ (Creating Web Pages)
12) สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing)
13) สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ (Photography Studio)  
14) สาขาออกแบบโปสเตอร์ (Poster Design)
15) สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Word Processing)  
กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรม (Industry)
16) สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD Architecture)
17) สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD Industrial Design)
18) สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับพื้นฐาน (Electronic Assembly – Basic Course)
กลุ่มสาขาอาชีพบริการ (Services)
19) สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี : ระดับพื้นฐาน (Dress Making– Basic Course)
20) สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ (Tailoring)
 
สำหรับขั้นตอนการแข่งขันจะทำการแข่งขันฝีมือคนพิการตั้งแต่ระดับภาคเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- มีสัญชาติไทย
- เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการฉบับที่ 2
 
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมประลองฝีมือในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 4988
 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบ

ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
ไฟล์แนบ ::กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ใบสมัครการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด