หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...
...

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

บัดนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีได้ดำเนินการเปิดซองประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อความโปร่งใสและเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ว้นที่ข่าว : 26/09/2561
ไฟล์แนบ ::ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ดาวน์โหลด