หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอแหลมสิงห์

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอแหลมสิงห์

เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 สนพ.จันทบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต สาขา การทำขนมไทย หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบรรยายหัวข้อ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ วัดท่าหัวแหวน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


ว้นที่ข่าว : 06/06/2561