หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอสอยดาว

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

โครงการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำขนมไทย เขตอำเภอสอยดาว 

สนพ.จันทบุรี ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต สาขา การทำขนมไทย หลักสูตร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.และ 2 มิ.ย 2561 จำนวน 20 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบรรบายหัวข้อ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ วัดทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


ว้นที่ข่าว : 05/06/2561