หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
จัดทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ1 วันที่ 24-25 พ.ค. 2561

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

การทดสอบฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกันดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ชนาดเล็ก ระดับ 1 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการทดสอบมาตรฐาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และการทดสอบฯ ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเสื้อสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบจากห้างหุ้นส่วนพลับพลาคอนกรีต อีกด้วย

          การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ชนาดเล็ก ระดับ 1  ครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบจำนวน 10 รายด้วยกัน โดยมีการทดสอบทั้งภาคความรู้โดยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Testing) และภาคปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการทดสอบไปเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


ว้นที่ข่าว : 05/06/2561