หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มีความประสงค์รับสมัครสถานประกอบกิจการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย       1) สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจ้าง/พนักงานตั้งแต่ 51 - 200 คน จำนวน 1 แห่ง

   2) สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจ้าง/พนักงาน ตั้งแต่ 40 - 50 คน หรือกลุ่ม OTOP หรือ วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 40 - 50 คน จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อย่างน้อย 2 กระบวนงาน คือ 1) การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2) การลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและบริการ โดยคณะที่ปรึกษาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างน้อย 7 ครั้ง ในระยะเวลา 210 วัน 

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบ และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 


ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด