หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศการประกวดราคาจจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราคากลาง 377,254.50 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)


ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด