หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ

        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่  พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039 609 854-6 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นี้ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ว้นที่ข่าว : 05/10/2559