หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดยสอบราคา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ พนักงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (วันทำการ) ณ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


ว้นที่ข่าว : 16/09/2559