หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศพจ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่วันที่ 21 มิ.ย. 2559 ศพจ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกเป็นแบบผสมผสาน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เช่น ทุเรียน มังคุด สัก ชะมวง เงาะ เป็นต้น


ว้นที่ข่าว : 30/06/2559