หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.จันทบุรี ยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานรองรับค่าจ้าง

ฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ศพจ.จันทบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 27 คน


ว้นที่ข่าว : 30/06/2559