หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.จันทบุรี เร่งทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า

ทดสอบ ช่างไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 18-19 และ 25- 26 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน กว่า 30 คน เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอเข้ารับการทดสอบสาขาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 


ว้นที่ข่าว : 30/06/2559