หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศพจ.จันทบุรีร่วม MOU เพื่อจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ

MOU

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ กับโรงเรียนมัถยมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 2) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 3) โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 4) โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 5) โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม สังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์ และ 6) โรงเรียนคลองพลูวิทยาคาร 


ว้นที่ข่าว : 30/06/2559