หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง รุ่นที่ 2/2559

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท จันทบุรี โกลบอล ฟูดส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง รุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ บริษัท จันทบุรี โกลบอลฟูดส์ ให้กับพนักงานของบริษัท เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 


ว้นที่ข่าว : 30/03/2559